Mận & Đào

Bây giờ mận mới hỏi đào Vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Mận hỏi thì đào xin thưa…

Tự Tình Thán

Tui tìm thấy thơ toàn T thuộc Top Ten! Thiệt tình tui “terrible” thích thú! Tự Tình Thán = Tự…

Dại khờ

Dại khờ Người ta khổ vì thương không phải cách, Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người. Có kho…

Cách Ngôn Tình Yêu

THOÁT KHÔNG KHỎI SỰ DỊU DÀNG CỦA ANH – DIỆP LẠC VÔ TÂM “Phụ nữ điều gì cũng có thể…